Samen met andere partijen binnen de Routekaart laat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoek uitvoeren om de doelstellingen uit de Routekaart beter bereikbaar te maken. De onderzoeken kunt u hier downloaden.

  • Onderzoek Monitor Verduurzaming Monumenten 2022

In dit rapport leest u de resultaten van het uitgevoerde onderzoek onder monumenteigenaren in 2022, als onderdeel van Monitor Verduurzaming Monumenten.

Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds
Uitvoerder: Right Marktonderzoek en Advies B.V.
Datum: 30 september 2022

  • Onderzoek Monitor Verduurzaming Monumenten 2021

In dit rapport leest u de resultaten van het uitgevoerde onderzoek onder monumenteigenaren in 2021, als onderdeel van Monitor Verduurzaming Monumenten.

Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds
Uitvoerder: Right Marktonderzoek en Advies B.V.
Datum: 27 januari 2022

  • Toolbox beleidsinstrumenten | Gereedschapskist duurzame monumenten 2021

Opdrachtgever: Ministerie van OCW & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Uitvoerder: Mooi Noord-Holland
Datum: 2021

De gereedschapskist bestaat uit een lijst van geïnventariseerde gemeentelijke beleidsinstrumenten die ter inspiratie voor anderen kunnen dienen. Er zijn 34 gemeenten, provincies en andere organisaties uit heel Nederland bevraagd. De beleidsinstrumenten zijn gecategoriseerd, worden kort omschreven en zijn gewaardeerd op het effect voor duurzaamheid en monumentenbehoud.

  • Onderzoek Monitor Verduurzaming Monumenten 2020

In dit rapport leest u de resultaten van de recent uitgevoerde onderzoek onder monumenteigenaren in 2020, als onderdeel van Monitor Verduurzaming Monumenten.

Opdrachtgever: Nationaal Restauratiefonds
Uitvoerder: Right Marktonderzoek en Advies B.V.
Datum: 16 april 2021

  • Inventarisatie instrumenten 2020

Een inventarisatie van instrumenten die gemeenten inzetten om verduurzaming te bevorderen.

  • Belemmeringen bij het verduurzamen van monumenten 2020

Opdrachtgever: Ministerie van OCW & Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
Uitvoerder: Ecorys
Datum: 17 juni 2020

Het gaat om een onderzoek van Ecorys over de belemmeringen die eigenaren kunnen ervaren bij de verduurzaming van hun monument en een inventarisatie van alle instrumenten die gemeenten door het hele land inzetten.

Block