Wilt u een actieve rol spelen in het realiseren van de doelen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten? Is uw organisatie betrokken bij het verduurzamen van monumenten, bijvoorbeeld door onderzoek, advies, kennisdeling en kennisontwikkeling? U bent betrokken bij meerdere verduurzamingsprojecten van monumenten en u wilt graag uw kennis en ervaring delen met anderen? Dan nodigen we u van harte uit om partner te worden van de Routekaart Verduurzaming Monumenten!

U wordt partner door de intentieverklaring te ondertekenen, die u hier links kunt downloaden.

Wat brengt deelname aan de Routekaart uw organisatie?

Deelname aan de Routekaart biedt u een uniek platform en netwerk waar u niet alleen uw ervaring kunt delen, maar ook inspiratie kunt opdoen voor toekomstige projecten. Het is een gelegenheid om samen te leren en van elkaar te leren, met als gezamenlijk doel de benodigde CO2-reductie in de monumentensector te behalen!

Wat houdt deelname aan de Routekaart in?

Wat vragen wij van u?

 • U onderschrijft de doelstelling van de Routekaart Verduurzaming Monumenten en wil graag een (actieve) bijdrage leveren aan CO2-reductie in de monumentensector
 • U voert meerdere projecten uit (of deelt kennis over) die helpen bij de verduurzaming van monumenten
 • U deelt graag uw de opgedane kennis en ervaring over verduurzaming met anderen.
 • U neemt aan (online) partnermiddagen of events van de Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Wat bieden wij u?

 • U krijgt de mogelijkheid kennis te delen en op te halen over verduurzamen
 • U krijgt een partnerpagina op www.duurzaamerfgoed.nl
 • U krijgt toestemming het Routekaart-partnerlogo te gebruiken in uw communicatie om aandacht te vestigen op de Routekaart.
 • U wordt lid van onze LinkedIn pagina.

Wie kan partner worden van de Routekaart?

Organisaties die zijn aangesloten bij de Routekaart werken aantoonbaar aan het verduurzamen van monumenten, door middel van onderzoek, advies, kennisdeling en kennisontwikkeling. Zij onderschrijven de intentieverklaring en handelen hier ook naar. Een belangrijk onderdeel is kennisdeling. Dit vraagt een inspanning in tijd, maar ook in het beschikbaar stellen van inzichten en kennis uit de praktijk. De Routekaart is nadrukkelijk géén platform voor commerciële doeleinden.

De ondertekende verklaring kunt u mailen aan de communicatiegroep via info@duurzaamerfgoed.nl

Vriend van de Routekaart

Bent u eigenaar van een monument, leverancier van diensten of producten die eigenaren ondersteunen bij het verduurzamen van hun monument, of anderszins geïnteresseerd? Dan nodigen we u uit om Vriend van de Routekaart te worden. Als Vriend ontvangt u onze nieuwsbrief en blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen van de Routekaart. Ook kunt u lid worden van onze LinkedIn pagina.

Meer informatie:

Heeft u nog vragen over de Routekaart of over het partnerschap? Neem dan contact op met één van de leden van de communicatiegroep via info@duurzaamerfgoed.nl of rechtstreeks via onderstaand e-mailadres.

 • Jaap Lageman (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), j.lageman@cultureelerfgoed.nl
 • Fleur Cools (Nationaal Restauratiefonds), f.cools@restauratiefonds.nl
 • Tessel de Rooij (De Groene Grachten), tessel.de.rooij@degroenegrachten.nl
 • Anne Marij Postel (Stichting ERM), annemarij.postel@stichtingerm.nl
 • Anita Portanje (Portanje Communicatie), anita@portanje.nl
Block