Routekaart Verduurzaming Monumenten

Block

De website voor en door de partners van de routekaart.

Block
Samen op weg naar toekomstbestendig erfgoed
Block

Routekaart Verduurzaming Monumenten

Waarom verduurzamen monumenten?

De monumentensector wil verduurzamen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De verduurzaming van monumenten is niet alleen noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen, maar is ook essentieel om het gebruik en daarmee de instandhouding van monumenten, ook bij toenemende energiekosten, in de toekomst aantrekkelijk te houden. Organisaties uit de monumentensector, van overheden tot adviesbureaus, bundelen hun activiteiten onder de noemer Routekaart Verduurzaming Monumenten.

Op deze site is te lezen wat de deelnemers aan de Routekaart bedenken, organiseren of onderzoeken om de verduurzaming van monumenten te bevorderen.

Wat is de Routekaart Verduurzaming Monumenten?

De Routekaart Verduurzaming Monumenten bevat de gezamenlijke strategie van alle betrokken organisaties om te komen tot verduurzaming van monumenten en daarmee tot de nodige CO₂-reductie. Het verduurzamen van de monumenten staat centraal, maar zeker zo belangrijk is het behoud van de monumentale waarden en het in gebruik houden van monumenten. De Routekaart Verduurzaming Monumenten is een van de twaalf Routekaarten voor maatschappelijk vastgoed. Al die Routekaarten samen moeten leiden tot het behalen van de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs voor de maatschappelijk vastgoedsector. In het najaar van 2018 heeft de monumentensector een eerste Routekaart verduurzaming monumenten aangeboden aan de klimaattafel `gebouwde omgeving’.

Wat wil de monumentensector bereiken met deze Routekaart?

De betrokken organisaties uit de monumentensector willen een CO₂-reductie van 40% in 2030 en 60% in 2040 realiseren, als gemiddelde over de gehele monumentenvoorraad in Nederland. Daarbij moet er een balans gevonden worden tussen energie- efficiëntie (eerst besparen, dan opwekken), kostenefficiëntie en behoud van monumentale waarden. Zo zorgen wij samen voor toekomstbestendig erfgoed.

Strategie
CO₂-reductie bereiken we alleen wanneer eigenaren van monumenten in actie komen. De organisaties die meedoen aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten hebben hier allemaal een rol in. Samen kijken we hoe we de ondersteuning van eigenaren nog effectiever kunnen maken.

De onderdelen van de Routekaart Verduurzaming Monumenten zijn:

  1. Particuliere en professionele eigenaren gaan we nog beter helpen bij de verduurzaming van hun panden. Voor beide typen eigenaren is een eigen ondersteuningsvorm.
  2. Met behulp van een ‘kansenmatrix’ maken we inzichtelijk met welke monumenten nu al verduurzaamd kunnen worden en welke beter later aan bod kunnen komen.
  3. We zetten de instrumenten die we hebben nog beter in. Daarbij hoort bijvoorbeeld ondersteuning van lokaal beleid: dat willen we doen door een gereedschapskist te maken met voorbeelden van instrumenten die werken. Maar ook pilotprojecten en het verbeteren van uitvoeringsrichtlijnen staan op de agenda. En het bestaande energielabel willen we geschikt maken voor monumenten.
  4. We gaan monitoren, zodat het resultaat van alle inspanningen meetbaar en inzichtelijk wordt. We zorgen voor inzicht in de monumentenvoorraad en in het actuele energieverbruik.
  5. We willen de samenwerking op het gebied van verduurzamen van monumenten stimuleren. Zodat we onderling als deelnemers van deze Routekaart goede afspraken kunnen maken, maar ook met de partijen van de andere Routekaarten.
  6. Tot slot delen we alle stappen die we zetten, onze kennis, ervaring en inspirerende voorbeelden graag met iedereen via www.duurzaamerfgoed.nl.

Waar staan we nu en wat kunnen jullie verwachten?

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is ‘werk in uitvoering’. We staan aan het begin van een lang traject, tegelijkertijd is er natuurlijk al heel veel werk verzet. Wat er nu al is en bruikbaar is voor anderen, verzamelen we op duurzaamerfgoed.nl. En we vullen dit steeds aan met nieuwe onderzoeken, projecten en voorbeelden.

Belangrijke documenten

Hier staan de belangrijkste documenten over de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Naar documenten >>

Onderzoeken

Hier staan de meest recente onderzoeken die in het kader van de Routekaart zijn gedaan. Naar onderzoeken >>

Deelnemers Routekaart

De Routekaart Verduurzaming Monumenten is tot stand gekomen met medewerking van verschillende organisaties die zich bezighouden met beheer, behoud en verduurzaming van monumenten. Al die organisaties uit de monumentensector hebben aangegeven dat ze zich willen inzetten voor verduurzaming van monumenten en zo een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De deelnemers van Routekaart Verduurzaming Monumenten bestaan uit overheden en andere professionals die betrokken zijn bij het verduurzamen van monumentaal erfgoed.

Wilt u ook deelnemer worden? Klik dan hier.

Soort monumenten
De Routekaart richt zich op alle monumenten met een rijks, provinciaal of gemeentelijke beschermde status. We hebben het over ruim 118.000 objecten. Voor een deel gaat het hier om vastgoed dat valt onder de utiliteitsbouw, maar voor een aanzienlijk deel gaat het ook om particuliere woonhuizen.

Communicatie over de Routekaart
Met duurzaamerfgoed.nl hebben we een centrale plek, waar we kennis kunnen delen op het gebied van verduurzaming van monumenten. Wij willen deelnemers enthousiasmeren en informeren over alle stappen die we zetten binnen de Routekaart. En we willen belangstellenden informeren over de werkwijze, voortgang en successen van de Routekaart.

Block

Laat u inspireren door anderen

Bij Initiatieven leest u de initiatieven die ontwikkeld zijn in het kader van de Routekaart Verduurzaming Monumenten. Bij Partnervoorbeelden vindt u middelen of activiteiten, ontwikkeld door onze deelnemers (partners), die bijdragen aan het verduurzamen van monumenten. Ze zijn vaak breder toepasbaar. U vindt hier ook een aantal praktijkvoorbeelden.

Block

Initiatieven (7)

Block