Globaal zagen we in de laatste maanden van 2022 en de eerste maanden van 2023 een duidelijk daling van het energieverbruik. Dit was een trendbreuk.

Daarmee komt de CO2 emissie in de buurt van de beoogde klimaatambitie voor dit jaar. Het is echter de vraag of deze trend doorzet komend jaar nu de energieprijzen zijn gedaald ten opzichte van de pieken eerder dit jaar.

Een hoopvolle ontwikkeling is de toename van het aantal financieringsaanvragen door een iets jongere groep monumenteigenaren. Deze groep bewoners investeert naar verwachting in het pand om er langere tijd in te verblijven. En verduurzaming wordt dan doorgaans stevig meegenomen.

De rapportage is links te downloaden.

Block