Unieke combinatie duurzame maatregelen

De Oostkerk is een imposante koepelkerk en staat in de Top 100 van de Nederlandse Monumenten. Het interieur van de kerk wordt gekenmerkt door de achtkantige koepel en grote ramen, waardoor er een lichte en hoge ruimte ontstaat. Tegelijk was die mooie koepel een van de uitdagingen voor de verduurzaming. In 2022 heeft de kerk een grootschalige verduurzaming ondergaan. In het monument is wand- en vloerverwarming en verwarmde achterzetbeglazing aangebracht en een innovatief horizontaal luchtgordijn in de koepel. De verduurzaming van de Oostkerk draagt bij aan het optimaliseren van de exploitatie door de energiekosten omlaag te brengen en de publiekstoegankelijkheid uit te breiden.

Robin Koot, projectleider Monumentenbezit: “De verduurzamingstechnieken zijn specifiek afgestemd op dit monumentale gebouw en bieden gezamenlijk de oplossing voor een comfortabele ruimte en economisch gezonde exploitatie. Tegelijkertijd blijven alle monumentale waarden behouden.” Er wordt een daling van 50% van de energiekosten verwacht.

Duurzaam monument
De wanden en vloer zijn voorzien van een watervoerende verwarming met warmte van de lucht/waterwarmtepomp. De grote ramen hebben nu elektrisch verwarmd HR++ achterzetglas. Met een innovatief horizontaal luchtgordijn en afvoersysteem voor koude lucht, wordt het luchtvolume wat verwarmd moet worden in de kerk verkleind. Zo wordt de warmte laag in de ruimte optimaal benut.

Comfortabel én duurzaam
Door de getroffen maatregelen is het voor de bezoeker het hele jaar door comfortabel in de voormalige kerk. De systemen die op de warmtepomp draaien, zorgen voor een basistemperatuur in de kerk. De conventionele technieken en het innovatieve ‘horizontale luchtgordijn’ worden gebuikt om voor een evenement de basistemperatuur naar comforttemperatuur te brengen. Met deze combinatie van technieken en energieopwekking wordt voor 42% gebruikt gemaakt van duurzame energie.

De Oostkerk is teruggegeven aan de stad Middelburg en heeft met een jaarrond programma van concerten, tentoonstellingen en rondleidingen. Mark van den Bos, directeur/bestuurder Monumentenbezit: “Net zoals andere eigenaren van monumenten hebben wij de uitdaging van het verduurzamen van monumenten in combinatie met het behoud van monumentale waarden van het pand. De verduurzaming van dit Top 100 monument, biedt perspectief voor alle andere monumenten. Wij zijn er trots op om op deze manier een bijdrage aan de maatschappelijke opgave van de energietransitie te leveren.”

Samenwerkingspartner TERTS
Monumentenbezit is samenwerkingspartner geworden van TERTS, een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve technieken te demonstreren en door Mkb’s te begeleiden. De Oostkerk was opgenomen als één van de vijf demonstratie sites van het programma.

Oostkerk

Video
Bekijk video over de verduurzaming van de Oostkerk.

Infographic
Download de infographic.

Block