Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit

De Toolbox Duurzaamheid & Ruimtelijke kwaliteit is een online kennisplatform dat belangrijke kennis en ervaring biedt voor de implementatie van beleidsinstrumenten voor verduurzaming van historische gebouwde omgeving. Op het platform vinden ambtenaren en bestuurders actuele beleidsinstrumenten en voorbeelden van beleid in de praktijk. Aangevuld met achtergrondinformatie, zoals verwijzingen naar relevante websites en uitleg van veelgebruikte termen. De Toolbox biedt zo een platform voor en door ambtenaren, waar zij kennis kunnen uitwisselen met collega’s.

Om de principes van de Toolbox actief uit te dragen bij gemeenten en bij ander provinciale organisaties die zich bezighouden met erfgoed en ruimtelijke kwaliteit, wordt een training ontwikkeld. Hierin staat de vraag centraal hoe de belangen van duurzaamheid, erfgoedwaarden en ruimtelijke kwaliteit het beste samengebracht kunnen worden en waar ze elkaar kunnen versterken.

De toolbox wordt mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de VNG, een aantal gemeenten en de Provincie Noord-Holland. Bij het project zijn betrokken:

Projectgroep:

 • De Groene Grachten
 • Duurzaam Bouwloket
 • Bureau MVO
 • MOOI Noord-Holland
 • Gemeente Waterland

Betrokken partners:

 • VNG Innovatieve Aanpakken
 • Provincie Noord-Holland
 • Gemeente Purmerend-Beemster
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Heerhugowaard
 • Gemeente Edam-Volendam
Block