Verduurzaming bijzonder Top 100 monument

De voormalig buitenplaats van zeevaarder Cornelis Tromp (1629-1691) is een bijzonder pand en behoort tot een van de meest markante voorbeelden van de zeventiende-eeuwse architectuur. Zoals voor veel monumenten geldt, is Trompenburgh in de loop der eeuwen veranderd. Zowel in de tuin als in het interieur zijn aanpassingen gedaan. Het is de wens om de unieke buitenplaats verder in ere te herstellen, door zoveel mogelijk terug te grijpen op het 17de-eeuwse ‘Gesamtkunstwerk’ dat Trompenburgh oorspronkelijk was. Daarnaast is het doel om de CO2 uitstoot drastisch te verminderen en de ruimtes comfortabel te maken voor de ontvangst van publiek in de toekomst.

De komende jaren ondergaat Trompenburgh een omvangrijke restauratie, waarbij de zeventiende-eeuwse interieurafwerking wordt hersteld, de oorspronkelijke indeling wordt gereconstrueerd en de oorspronkelijke tuinaanleg wordt hersteld. In combinatie met deze werkzaamheden zullen een aantal duurzaamheidsmaatregelen worden geïntegreerd, waarbij wordt uitgegaan van optimaal behoud van de kwetsbare interieurafwerkingen.

De maatregelen zijn zowel eenvoudig en lowtech – bijvoorbeeld kierdichting, aanbrengen van isolatie in de kruipruimte onder vloeren – als hightech – bijvoorbeeld het verwarmen van de koepelzaal door middel van een warmtepomp. Wanneer alle voorgestelde maatregelen zijn uitgevoerd zal Trompenburgh van energielabel G naar label F gaan. Dit lijkt een kleine stap, maar de energie-index verbetert met maar liefst 27% en er wordt zelfs een CO2-reductie behaald van 45%.

Tompenburgh

Download de infographic van de gehele restauratie.

Block