De Samenwerkingsorganisatie Monumenteneigenaren (SOM) is de belangenbehartiger van monumentenorganisaties die zonder primair winstoogmerk bedreigde monumenten een nieuwe toekomst bieden. De leden van SOM zorgen na de restauratie niet alleen voor instandhouding van erfgoed, maar maken ook het huren, beleven of bezoeken van bijzondere monumenten mogelijk.

Deelname aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten
Wij vinden het belangrijk om aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten deel te nemen, omdat wij een essentieel vangnet vormen voor de meest kwetsbare monumenten en het ook belangrijk vinden om te blijven werken aan de toekomstbestendigheid van de 3000 monumenten die wij in ons eigendom hebben en zo ook bij te dragen aan een vitale en inspirerende leefomgeving.

Wij dragen bij aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentsector door de verduurzaming van ons bezit aan te jagen en daar in bepaalde gevallen ook in voorop te lopen door de aanwezige kennis en expertise bij onze organisaties, door verduurzaming hand in hand te laten gaan met behoud van monumentwaarden en daarmee een inspiratiebron te zijn voor andere monumenteigenaren. Het delen van kennis over verduurzaming onder de leden wordt actief aangemoedigd.

Duurzaamheid aangesloten leden
Veel van de aangesloten leden hebben al monumenten gerestaureerd en herbestemd waar verduurzaming een (grote) heeft plaatsgevonden. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de websites van de aangesloten leden.

Block