Iqbizz Innovations is een innovatief bedrijf dat zich richt op het ontwikkelen van disruptieve oplossingen met impact op het gebied van klimaatadaptatie en energietransitie. Het bedrijf heeft als missie om bij te dragen aan een duurzame toekomst door middel van innovatieve en schaalbare oplossingen.

Deelname Routekaart Verduurzaming Monumenten:
Wij vinden het belangrijk om deel te nemen aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten omdat we willen bijdragen aan de verduurzaming van monumenten en het behoud van hun historische waarde. Onze expertise in duurzame oplossingen en innovatieve isolatiematerialen stelt ons in staat om kosteneffectieve en energie-efficiënte oplossingen te bieden voor monumentale gebouwen. We streven naar een evenwicht tussen energie-efficiëntie, kostenbesparing en behoud van monumentale waarden. Door samen te werken met andere organisaties in de monumentensector, kunnen we eigenaren van monumenten ondersteunen bij het verduurzamen van hun panden en bijdragen aan de ambitieuze CO₂-reductiedoelen voor de monumentenvoorraad in Nederland.

Bijdrage aan doelstelling van CO2-reductie in de monumentsector:
Wij dragen bij aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentsector door het aanbieden van innovatieve en duurzame oplossingen voor isolatie in monumentale gebouwen. Onze geavanceerde isolatiematerialen zorgen voor een significante vermindering van warmteverlies en energieverbruik, waardoor de CO2-uitstoot wordt verminderd. Daarnaast streven we naar kosteneffectieve oplossingen die passen binnen het budget en de mogelijkheden van eigenaren van monumenten. Door het verbeteren van de energie efficiëntie van monumenten kunnen we een grote bijdrage leveren aan het behalen van de CO2-reductiedoelen voor de monumentensector.

Block