54events is gespecialiseerd in het organiseren van beurzen en evenementen met als bindend element verduurzaming en de transitie naar een emissie loze energievoorziening. Wij brengen vraag en aanbod samen, bieden young professionals en start-ups een podium en faciliteren kennisdeling. We brengen mensen bij elkaar en stimuleren samenwerkingen buiten de gebaande paden.

Waarom vinden jullie het belangrijk om aan de Routekaart Verduurzaming Monumenten deel te nemen?

Nederland staat voor een enorme opgave staat om de komende decennia de bestaande gebouwde omgeving te verduurzamen. Het is onze overtuigen dat bestaand vastgoed daarbij extra aandacht behoeft. De meest duurzame gebouwen zijn immers de gebouwen die er al staan. Hoewel monumenten ‘slechts’ 2% van het totale vastgoed uitmaken zijn de uitdagingen voor eigenaren en beheerders vaak groter dan voor die van reguliere gebouwen. Wij helpen deze groep graag verder met de juiste contacten, inzichten en oplossingen.

Hoe dragen jullie bij aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentensector? (kunt u een voorbeeld geven?)

54events draagt bij aan de doelstelling van CO2-reductie in de monumentsector door gericht mensen bij elkaar te brengen, hen te inspireren met een breed pallet aan duurzame oplossingen en door kennisuitwisseling te organiseren.

54events is sinds 2009 specialist op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Met merken als Vakbeurs Energie, HOUTBOUW en uiteraard MONUMENT brengen wij jaarlijks ruim 30.000 professionals bij elkaar, organiseren we honderden (on- en offline) kennissessies en lezen 156.000 abonnees onze nieuwsbrieven. Doordat wij in diverse markten actief zijn leggen wij verbindingen niet alleen binnen sectoren maar juist ook tussen sectoren.

Block